Ochrona prawna

Największa część zdarzeń objętych ochroną dotyczy wypadków w ruchu drogowym.

Posiadacze polis ochrony prawnej najczęściej dochodzą odszkodowań za uszkodzony pojazd, zwrotu kosztów leczenia z tytułu doznanego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia – powstałych zarówno w wyniku wypadku, jak i niewielkiej stłuczki.

Ponadto istnieje możliwość dochodzenia odszkodowania obejmującego utracone korzyści, a także zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

W ramach umowy ubezpieczenia zakład ubezpieczeń pokrywa koszty dochodzenia roszczeń wynikających z umowy sprzedaży, gwarancji jakości na pojazd przysługujących osobom ubezpieczonym przeciwko sprzedawcy pojazdu lub gwarantowi oraz roszczeń wynikających z innych umów dotyczących pojazdu, np. naprawy pojazdu.

Pokrycie kosztów obrony i kosztów sądowych w postępowaniu o wykroczenie przed sądem w przypadku popełnienia wykroczenia komunikacyjnego.

Kontakt


"The Future"


Urszula Kupiec Pałdyna

ul. Wojska Polskiego 22,

05-254 Kuligów

tel. +48 600 07 55 54

www.thefuture.pl

biuro@thefuture.pl

Skype Me™! thefutureubezpieczenia

Wypełnij formularz - oddzwonimy

POLE OBOWIĄZKOWE *